Informacje prawne

Visitors from the United States of America, the United Kingdom and other English speaking countries are requested to use the English version of our website.

Ochrona danych. Treści zamieszczone w sieci WE.Online ThyssenKrupp są przygotowywane w centrali ThyssenKrupp AG, są więc dostępne dla pracowników wszystkich przedsiębiorstw należących do koncernu. Przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających tę stronę podlega surowym wymogom niemieckiej Federalnej Ustawy o Ochronie Danych i Dyrektywie Unii Europejskiej w sprawie ochrony danych nr 95/46.

Ochrona Państwa sfery prywatnej podczas użytkowania naszych stron intranetowych jest dla nas szczególnie ważna. Dlatego też poniżej prezentujemy informacje dotyczące pobierania danych osobowych.

Pobieranie danych anonimowych. Możecie Państwo odwiedzać strony internetowe firmy ThyssenKrupp AG anonimowo, tzn. bez informowania nas o Państwa tożsamości. Podczas Państwa odwiedzin na naszych stronach internetowych nasze serwery w Niemczech zapisują standardowo adres IP Państwa dostawcy Internetu, z którego przeglądacie Państwo nasze strony, witrynę internetową, z której nas Państwo odwiedzacie oraz pobierane od nas pliki, a także datę Państwa odwiedzin i ogólne informacje Państwa przeglądarki. Dane te są wykorzystywane w postaci anonimowej tylko do celów statystycznych.

Cookies. Używamy plików cookies (ciasteczek) jedynie w celu ułatwienia Państwu użytkowania naszych stron. Na poszczególnych stronach w plikach cookies mogą być zapisywane dane osobowe, jeśli wcześniej wyrazili Państwo wyraźnie na to zgodę, aby np. uniknąć konieczności ponownego podawania danych dostępu. W zasadzie mają Państwo dostęp do wszystkich informacji zawartych na naszych stronach internetowych także wówczas, jeśli dezaktywowaliście Państwo pliki cookies w Waszej przeglądarce internetowej. Niezaakceptowanie plików cookies może jednak spowodować pewne ograniczenia funkcjonalne naszych ofert.

Pobieranie i przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe zapisujemy i przetwarzamy tylko wówczas, jeśli zostały one podane nam przez Państwa dobrowolnie, np. podczas wypełniania formularza kontaktowego lub podczas rejestracji w celu uzyskania usług spersonalizowanych. Na poszczególnych stronach internetowych będziecie Państwo informowani o planowanym przeznaczeniu i jeśli to konieczne zostaniecie poproszeni o wyrażenie zgody na gromadzenie i przetwarzanie Państwa danych osobowych. Udostępnianie danych odbywa się tylko dla dostawców powiązanych, np. w celu przesłania Państwu żądanych informacji pisemnych. Oczywiście wszyscy usługodawcy i dostawcy są zobowiązani do zachowania tych danych w poufności. Jeśli odwiedzacie Państwo nasze strony dotyczące pracy i korzystacie z oferowanych tam usług lub złożycie aplikację online, Państwa dane zostaną w razie potrzeby przekazane także do innych przedsiębiorstw należących do koncernu ThyssenKrupp. Dane nie są udostępniane innym osobom trzecim. Państwa dane przed ich przesłaniem i przetworzeniem zostają zakodowane w celu ochrony ich przed nieuprawnionym dostępem.

Prawa użytkowników stron internetowych. Na Państwa żądanie poinformujemy oczywiście Państwa na piśmie, czy i jakie dane osobowe dotyczące Państwa są u nas zapisane. Państwa prawo do korekty, zablokowania i skasowania danych, określone wyraźnie w ustawie o ochronie danych, będzie poszanowane. Na naszym portalu dla osób poszukujących pracy lub na określonych innych stronach internetowych, jak np. na stronie z biuletynem/przypomnieniami, macie Państwo ponadto możliwość wglądu w Państwa dane i w razie potrzeby dokonania zmiany lub wykasowania danych. Możecie Państwo w każdej chwili odwołać na przyszłość udzieloną na danej stronie zgodę na zapisywanie Państwa danych osobowych w formie krótkiej wiadomości.

Pozostałe uwagi. Jako przedsiębiorstwo globalne ThyssenKrupp AG posiada szereg witryn internetowych na całym świecie. Wszystkie informacje, które wyślecie Państwo w dowolnym kraju na jedną z naszych witryn internetowych, mogą zostać przekazane drogą elektroniczną na serwer obsługujący jedną z takich witryn w innym kraju. Tam informacje te mogą być rejestrowane, wykorzystywane, zapisywane i przetwarzane poza krajem, w którym zostały zarejestrowane. Państwa dane osobowe są zapisywane i przetwarzane zgodnie z przepisami o ochronie danych obowiązującymi w kraju, w którym obsługiwana jest dana witryna internetowa.

Pytania i sugestie dotyczące ochrony danych. Jeśli macie Państwo pytania lub sugestie dotyczące ochrony danych, prosimy zwracać się do naszego pełnomocnika koncernu ds. ochrony danych w ThyssenKrupp AG, 45143 Essen, lub proszę wysłać nam e-mail na adres: datenschutzbeauftragter@thyssenkrupp.com.

PRAWA autorskie

Copyright 2014 ThyssenKrupp AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Treść oraz zdjęcia i projekt stron internetowych firmy ThyssenKrupp AG objęte są ochroną praw autorskich i innych praw dotyczących ochrony własności intelektualnej. Rozpowszechnianie lub zmiana treści tych stron włącznie z tzw. framingiem i podobnymi działaniami jest zabronione. Ponadto zabrania się kopiowania, rozpowszechniania i zmiany tych treści do celów komercyjnych lub udostępniania ich osobom trzecim.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Informacje udostępnione Państwu przez ThyssenKrupp AG na tej stronie internetowej, zostały zestawione z największą starannością i są na bieżąco aktualizowane. Mimo najstaranniejszej kontroli nie można zagwarantować ich bezbłędności. Dlatego też ThyssenKrupp AG wyklucza wszelką odpowiedzialność lub gwarancję dotyczącą dokładności, kompletności i aktualności informacji zamieszczonych na tej stronie internetowej. Dotyczy to w szczególności także stron internetowych, do których odsyłają hiperłącza. Chodzi przy tym o obce strony internetowe, na których treść nie mamy żadnego wpływu. Dlatego też ThyssenKrupp AG wyraźnie wyklucza odpowiedzialność za zawartość tego rodzaju stron. ThyssenKrupp AG nie ponosi także odpowiedzialności za środki w zakresie ochrony danych użytkowników tego rodzaju stron internetowych.

ThyssenKrupp AG zastrzega sobie prawo do dokonania w każdej chwili bez zapowiedzi zmian lub uzupełnień udostępnionych informacji lub danych. Jeśli nasze strony internetowe zawierają wypowiedzi prognozujące przyszłość, to wypowiedzi te bazują na przekonaniach i szacunkach zarządu ThyssenKrupp i noszą one tym samym pewną dozę ryzyka i niepewności. ThyssenKrupp AG nie ma obowiązku aktualizowania wypowiedzi prognozujących przyszłość. Wyraźnie wykluczamy odpowiedzialność za takie wypowiedzi.

Znaki towarowe

O ile nie podano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte na stronach internetowych ThyssenKrupp AG są prawnie chronione. Dotyczy to przede wszystkim logo i znaków firmowych.

Prawa licencyjne

Firma ThyssenKrupp AG chciałaby zaprezentować się Państwu w formie innowacyjnej i instruktywnej strony internetowej. Mamy nadzieję, że spełniamy Państwa oczekiwania. Zwracamy jednak przezornie uwagę, że zawarta w nich własność intelektualna włącznie z patentami, znakami towarowymi i prawami autorskimi jest prawnie chroniona. Poprzez tę stronę internetową nie udzielamy żadnej licencji na wykorzystanie własności intelektualnej przedsiębiorstw koncernu ThyssenKrupp. Powielanie, rozpowszechnianie, odtwarzanie i udostępnianie oraz pozostałe przypadki ich wykorzystania bez pisemnej zgody ThyssenKrupp AG są zabronione.